KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ

ŁAZEK

przy

ODDZIALE PTTK
WROCłAW FABRYCZNAWEJŚCIE DO KLUBU

Klub istnieje
od 1980 roku


Klub odznaczony
Złotą Honorową
Odznaką PTTK